Veolia Miljø Metall AS – Miljøfabrikken AS / Eurovironment AS / Eurovironment AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Innsamling og gjennvinning av elektrisk og elektronisk avfall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Veolia Miljø Metall AS (org. nr. 983413161) erverver 100 % av aksjene i Miljøfabrikken AS (org. nr. 981440625) og 60 % av aksjene i henholdsvis Eurovironment AS (org. nr. 980531376) og Eurovironment AB (556601-3511, Sverige)