ELO Holding AS – North Sea Innovation Stavanger AS / North Sea Innovation Haugesund AS / North Sea Innovation Svein Hatvik AS / North Sea Innovation Hammerfest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroniske installasjoner, maritim elektronikk samt engineering og prosjektstyring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ELO Holding AS (org. nr. 991937226) erverver 100 % av aksjene i følgende selskaper