Ski Bygg Gruppen as / Ski Bygg as – Enebakk Trelast as

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Trelast og byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ski Bygg Gruppen as (org. nr. 915924751) og Ski Bygg as (org. nr. 956239605) kjøper Enebakk Trelast as (org. nr. 939050841)