Tess Innlandet as – Tess Gjøvik as / Tess Lillehammer as / Tess Elverum as / Tess Service as

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Handel med maskiner og utstyr til handel, transpoet og tjenesteyting ellers

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tess Innlandet as (org. nr. 929676637) fusjonerer med  Tess Gjøvik as (org. nr. 938230897), Tess Lillehammer as (org. nr. 923056238), Tess Elverum as (org. nr. 930841331) og Tess Service as (org. nr. 981579380)