Ing. Yngve Ege AS – Holger Holding AS / Holger Teknologi AS / Holger Andreasen AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg og utførelse av service på utstyr for materialanalyse og utstyr for ikke destruktiv materialprøving

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ing. Yngve Ege AS (org. nr. 943917752) kjøper  Holger Holding AS (org. nr. 941677827) som eier Holger Teknologi AS (org. nr. 936393837) og Holger Andreasen AB