Ziko Holding AS / Erik Ohr Eiendom AS / Kristiansund og Omegn Invest AS / Coop Eiendom AS / Orkla Eiendom AS – FinansGruppen Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ziko Holding AS (org. nr. 988929328), Erik Ohr Eiendom AS (org. nr. 919639911), Kristiansund og Omegn Invest AS (org. nr. 976885856), Coop Eiendom AS (org. nr. 988455177) og Orkla Eiendom AS (org. nr. 932176076) erverver felles kontroll over FinansGruppen Eiendom AS (org. nr. 984061889)