Gyro AS – Thue & Selvaag AS / Thue & Selvaag Forum AS / Thue & Selvaag Arena AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Strategisk eventvirksomhet, sponsorvirksomhet for idrett/kultur og planlegging/gjennomføring av kongresser/konferanser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gyro AS (Org. nr. 978611095) erverver alle aksjer i følgende selskaper Thue & Selvaag AS (org. nr. 975977099), Thue & Selvaag Forum AS (org. nr. 950080914) og Thue & Selvaag Arena AS (org. nr. 983039146)