Oslo Pensjonsforsikring AS – DNB Nor Bank ASA ( Eiendomsporteføljen )

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.01.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Pensjonsforsikring AS (org. nr. 982759412)har kjøpt 18 eiendommer av DNB Nor Bank ASA (org. nr. 981276957)