4SERVICE Gruppen AS – bRest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bedriftsrestauranter, kantiner og konferansesentra

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.06.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

4SERVICE Gruppen AS (org.nr. 916 271 344) erverver 100 % av aksjene i bRest AS (org.nr. 998 391 652)