Bertel O. Steen Hedmark og Oppland AS – Lillehammer Motorcentral AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: bilsalg/ettermarkedstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bertel O. Steen Hedmark og Oppland AS (org.nr. 919 426 233), kjøp av samtlige aksjer i Lillehammer Motorcentral AS (org.nr. 942 799 748).Meldt til Konkurransetilsynet