Acrylicon Midt- og Vest-Norge AS og Acrylicon Trøndelag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: legging av industrigulv

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Acrylicon Midt- og Vest-Norge AS (org.nr. 970 974 423) og Acrylicon Trøndelag AS (org.nr. 979 337 310).Meldt til Konkurransetilsynet