Værtshuset Pieder Ro Drift AS – Restaurant Sjøhuset AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: restaurantdrift i Kristiansand

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Værtshuset Pieder Ro Drift AS (org.nr. 984 324 782), kjøp av samtlige aksjer i Restaurant Sjøhuset AS (org.nr. 944 044 507).Meldt til Konkurransetilsynet