Stiftelsen Norsk Rikstoto, Reitan Servicehandel Norge AS og Norges Røde Kors

Berørte markeder ikon Berørte markeder: pengespill

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Opprettelse av fellesforetak. Etter foretakssammenslutningen vil Stiftelsen Norsk Rikstoto (org.nr. 956 444 586), Reitan Servicehandel Norge AS (org.nr. 983 415 660) og Norges Røde Kors (org.nr. 864 139 442) ha felles kontroll over Norske Spill AS (org.nr. 983 226 914).Meldt til Konkurransetilsynet