Felleskjøpet Øst Vest BA – Landbruksdistribusjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: godstransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Felleskjøpet Øst Vest BA (org.nr. 911 608 103), økning av eierandelen fra 12 til 80 prosent i Landbruksdistribusjon AS (org.nr. 980 349 357).Meldt til Konkurransetilsynet