Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA – Troms Innland Rutebil AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: reiseliv, kollektivtrafikk og gods

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (TFDS) (org.nr. 916 882 173), kjøp av 29,1 prosent av aksjene i Troms Innland Rutebil AS (TIRB) (org.nr. 916 882 440), til en samlet eiereandel på 59,1 prosent.Meldt til Konkurransetilsynet