Eaton Holding Investments GmbH & Co. KG – Walterscheid Rohrverbindungstechnik

Berørte markeder ikon Berørte markeder: hydrauliske koblinger til bruk i bygge- og anleggsvirksomhet, hydraulisk engineering, landbruk og i verktøysmaskiner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eaton Holding Investments GmbH & Co. KG, kjøp av samtlige aksjer i Walterscheid Rohrverbindungstechnik GmbH.Meldt til Konkurransetilsynet