Staten ved Landbruksdepartementet, Felleskjøpet ØstVest BA og Strand Brænderi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: laboratorietjenester for såvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Staten ved Landbruksdepartementet (org.nr. 972 417 874), Felleskjøpet ØstVest BA (org.nr. 911 608 103) og Strand Brænderi AS (org.nr. 916 329 717), opprettelse av fellesforetaket Kimen Såvarelaboratoriet AS. De respektive partene skal eie henholdsvis 51 prosent, 34 prosent og 15 prosent hver av aksjene i fellesforetaket.Meldt til Konkurransetilsynet