Ticketmaster New Venture Holdings II AB – Ticknet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: billettformidling til ulike kulturarrangementer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ticketmaster New Venture Holdings II AB (foretaksnr. 556651-1035), kjøp av 100 prosent av aksjene i BiljettDirekt Ticknet AB (foretaksnr. 556401-2887) og slik indirekte samtlige aksjer i Ticknet AS (org.nr. 984 194 005). Et selskap innenfor samme konsern som kjøperen, Ticketmaster UK, eier samtlige aksjer i Billettservice AS (org.nr. 924 348 526).Meldt til Konkurransetilsynet