Alliance Unichem Norge AS – Home Care AS og Samarit Helse og Sykeartikler AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: distribusjon og salg av sykepleieprodukter på blå resept og beslektet virksomhet til dette

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.05.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alliance Unichem Norge AS (org.nr. 982 547 822), kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapene Home Care AS (org.nr. 958 446 292) og Samarit Helse og Sykeartikler AS (org.nr. 943 502 234).Meldt til Konkurransetilsynet