Bergene Holm AS, Løvenskiold Trelast AS og Kirkenær Bruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for sagtømmer av gran og furu, skurlastmarkedet og byggevaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom selskapene Bergene Holm AS (org.nr. 812 750 062), Løvenskiold Trelast AS (org.nr. 977 531 365) og Kirkenær Bruk AS (org.nr. 917 379 432).Meldt til Konkurransetilsynet