Hilding Anders International AB – Jensen Møbler Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av madrasser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.05.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hilding Anders International AB (org.nr. 556650-6704), kjøp av 100 prosent av aksjene i Jensen Møbler Holding AS (org.nr. 986 192 875).Meldt til Konkurransetilsynet