Sjøtrygdgruppen Gjensidige Skadeforsikr.selsk. og Fiskernes Gjensidige Trygdelag

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor sjøforsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sjøtrygdgruppen Gjensidige Skadeforsikringsselskap (org.nr. 938 782 156) fusjonerer med Fiskernes Gjensidige Trygdelag (org.nr. 951 728 853).Meldt til Konkurransetilsynet