L-3 Communications Corporation – CAE Holding Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De relevante produktmarkeder antas å være innen automasjons- og navigasjonssytemer til skip

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

L-3 Communications Corporation (org.nr. 13-3937434, USA), kjøp av samtlige aksjer i CAE Holding Norway AS (org.nr. 983 552 706). CAE Holding Norway AS eier 100 prosent av aksjene i CAE Valmarine AS (org.nr. 977 040 329), som igjen eier 100 prosent av aksjene i CAE Navigation AS (org.nr. 960 810 376).Meldt til Konkurransetilsynet