Lerøy Midnor AS – Snekvik Salmon AS og Snekvik Smolt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon av matfisk (helintegrert selskap), oppdrett av laks og ørret, slakt samt produksjon av settefisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lerøy Midnor AS (org.nr. 985 848 718), overtakelse av alle eiendeler og konsesjoner i Snekvik Salmon AS (org.nr. 960 793 597) og Snekvik Smolt AS (org.nr. 959 762 325).Meldt til Konkurransetilsynet