Ciba Speciality Chemicals Sweden AB – AB Chemicals Dyestuffs Minerals

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av papir- og tremassekjemikalier, vannbehandlingskjemikalier, tekstilkjemikalier, tilsetningsstoffer til kjemikalier, tilsetningsstoffer til maling og kjemikalier til hjem og personlig pleie

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ciba Speciality Chemicals Sweden AB (svensk foretaksnr. 556040-9343), kjøp av samtlige aksjer i AB Chemicals Dyestuffs Minerals (svensk foretaksnr. 556091-2882).Meldt til Konkurransetilsynet