United Technologies Cooperation – Haskel International Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av luftdrevne stempelpumper, tilbehør og reservedeler til pumpene og etterservice av pumpene

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

United Technologies Cooperations oppkjøp av samtlige aksjer i Haskel International Inc.Meldt til Konkurransetilsynet