Brynildsens Fabrikker AS – Kraft Foods AS og Kraft Foods Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: pastillmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Brynildsens Fabrikker AS (org.nr. 910 876 651), kjøp av virksomhet tilknyttet produksjon og markedsføring av pastillen Dent fra Kraft Foods AS (org.nr. 911 831 872) og datterselskapet Kraft Foods Norge AS (org.nr. 957 720 323).Meldt til Konkurransetilsynet