Låsgruppen Hamar AS – Tromsø Lås Service AS og Pro Beslag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg og vedlikehold av låssystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Låsgruppen Hamar AS (org.nr. 958 596 103 ), oppkjøp av Tromsø Lås Service AS (org.nr. 966 110 791) og Pro Beslag AS (org.nr. 983 029 191).Meldt til Konkurransetilsynet