Schneider Electric Norge AS og Aker Kværner Power & Automation Systems

Berørte markeder ikon Berørte markeder: leveranser av systemer og løsninger for produksjon, distribusjon og transmisjon av elektrisk kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Schneider Electric Norge AS (org.nr. 916 247 389) og Aker Kværner Power & Automation Systems, Energiseksjonen (org.nr. 984 652 348).Meldt til Konkurransetilsynet