Cidron Two Beta AS – Elektroniske Distribusjonstjenester EDT AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: hardware- og softwareløsninger for distribusjon av finansielle innskudds- og uttakstransaksjoner via minibanker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Cidron Two Beta AS (org.nr. 987 211 199), kjøp av samtlige aksjer i Elektroniske Distribusjonstjenester EDT AS (org.nr. 942 605 722).Meldt til Konkurransetilsynet