NLI Holding Company AS – SM Steinsvik Maskinindustri Odda AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: leveranse av maskinering av spesialtilpassede komponenter, produkter og systemer i metall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NLI Holding Company AS (org.nr. 981 401 522), oppkjøp av SM Steinsvik Maskinindustri Odda AS (org.nr. 986 122 230).Meldt til Konkurransetilsynet