Neopost Norge AS og selskapene Ideal Kontor & Grafisk AS og Grüner & Jebsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor post- og papirbehandlingssystemer, og spesifiseres til å være markedet for frankeringsmaskiner, inkludert salg av tilhørende forbruksprodukter og service

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Neopost Norge AS (org.nr. 985 979 189) og selskapene Ideal Kontor & Grafisk AS (org.nr. 812 447 742) og Grüner & Jebsen AS (org.nr. 912 122 492). De to sistnevnte selskapene inngår i Ideal Gruppen AS.Meldt til Konkurransetilsynet