GMC Holding & Management AS og deler av Simex Mechanical Workshop AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor ventilasjonsteknisk utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom GMC Holding & Management AS (org.nr. 932 946 823) og deler av virksomheten i Simex Mechanical Workshop AS (org.nr. 984 372 612).Meldt til Konkurransetilsynet