Stiftelsen norsk institutt for studier av forskning og utdanning – STEP

Berørte markeder ikon Berørte markeder: De berørte markeder oppgis å være forskning og studier innen blant annet innovasjon og arbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stiftelsen norsk institutt for studier av forskning og utdanning (org.nr. 976 073 169), overtakelse av virksomheten i STEP – Senter for innovasjonsforskning fra SINTEF (org.nr. 948 007 029).Meldt til Konkurransetilsynet