Tetra Technologies, Inc – Kemira oyj. og Kemira Kemi AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: kalsiumklorid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tetra Technologies, Inc., oppkjøp av kalsiumkloridvirksomheten hosl Kemira oyj. (finsk org.nr. 0109823-0) og Kemira Kemi AB (svensk foretaksnr. 556085-628701).Meldt til Konkurransetilsynet