Montagu Private Equity Limited – Survitec Group Limited

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sikkerhets- og overlevelsesprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Montagu Private Equity Limited (engelsk org.nr. 2781154), oppkjøp av Survitec Group Limited (engelsk org.nr. 905173).Meldt til Konkurransetilsynet