General Dynamics Government Systems Corp. – Tripoint Global Communications Inc.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: tele- og kommunikasjonssystemer, ammunisjon og våpen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

General Dynamics (reg.nr. 0453929), kjøp av samtlige aksjer i Tripoint Global Communications (US Federal ID No. 56-1871899).Meldt til Konkurransetilsynet