DHL Solutions Norway AS – Maersk Logistics Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: transport, distribusjon og tredjepartslogistikk til klesmarkedet i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.07.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DHL Solutions Norway AS (org.nr. 912 973 336, tidligere Danzas ASG Solutions AS), overtakelse av en del av Maersk Logistics Norge AS’ (org.nr. 947 238 752) virksomhet.Meldt til Konkurransetilsynet