Kjeldstad Holding AS, Eliløkken Eiendom AS og Eliløkken Bruk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: trelast

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Kjeldstad Holding AS (org.nr. 950 939 834), Eliløkken Eiendom AS (org.nr. 911 394 006) og Eliløkken Bruk AS (org.nr. 984 046 367).Meldt til Konkurransetilsynet