DFDS Transport Solution AS – Tredjepartslogistikk Norden AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: logistikkmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

DFDS Transport Solution AS (org.nr. 984 054 548), kjøp av samtlige aksjer i Tredjepartslogistikk Norden AS (org.nr. 914 174 171).Meldt til Konkurransetilsynet