ISS Norge AS – Nannestad Renhold AS og Driftsassistanse AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor renholdstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Norge AS (org.nr. 914 791 723), oppkjøp av Nannestad Renhold AS (org.nr. 866 859 442) og dets datterselskap Driftsassistanse AS (org.nr. 981 437 616).Meldt til Konkurransetilsynet