Intersped internasjonal spedisjon AS og International Trailer Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: spedisjon, primært internasjonalt rettet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Intersped internasjonal spedisjon AS (org.nr. 983 356 168) og International Trailer Transport AS (org.nr. 984 058 438). Det nye selskapets navn blir Intersped internasjonal spedisjon AS.Meldt til Konkurransetilsynet