Intersped internasjonal spedisjon AS og International Trailer Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: spedisjon, primært internasjonalt rettet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: *

Foretakssammenslutning mellom Intersped internasjonal spedisjon AS (org.nr. 983 356 168) og International Trailer Transport AS (org.nr. 984 058 438). Det nye selskapets navn blir Intersped internasjonal spedisjon AS.Meldt til Konkurransetilsynet