Bergens Tidende AS – Askøyværingen AS og Fanaposten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: aviser og avisannonser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.10.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergens Tidende AS (org.nr. 910 509 683), kjøp av 54,5 prosent av aksjene i Askøyværingen AS (org.nr. 939 541 667) og 60 prosent av aksjene i Fanaposten AS (org.nr. 925 903 116). Etter kjøpene innehar Bergens Tidende 94,5 prosent og 100 prosent av aksjene i henholdsvis Askøyværingen og Fanaposten.Meldt til Konkurransetilsynet