Nordek AS – Blink Gruppen AS, Byggkjøp Norge AS og Oribo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Nordek er en kjedesammenslutning med aktivitet innenfor byggevarer og byggevirksomhet. Blink Gruppen er en medlemseid kjede, der medlemmene driver innenfor byggevirksomhet, herunder salg av hus. Byggkjøp Norge er en medlemseid byggevarekjede. Oribo har til formål å kjøpe og selge Byggkjøp Norges aksjer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.09.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nordek AS (org.nr. 981 149 629), overtakelse av Blink Gruppen AS (org.nr. 913 013 026), Byggkjøp Norge AS (org.nr. 971 176 652) og Oribo AS (org.nr. 980 848 108). Etter fusjonen oppløses de tre sistnevnte selskapene. Tidligere har Blink Gruppen og Byggkjøp Norge eid ca. 35,78 prosent hver i Nordek.Meldt til Konkurransetilsynet