Scandinavian Pharmaceuticals Generics AB – NM Pharma AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: import, markedsføring og distribusjon av legemiddelprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Scandinavian Pharmaceuticals Generics AB (svensk foretaksnr. 556229-3794), oppkjøp av samtlige aksjer i NM Pharma AS (org.nr. 957 864 287).Meldt til Konkurransetilsynet