Industri Kapital 2000 Limited – Terje Høili AS, Europris Norge AS mfl.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industri Kapital 2000 Limited er et investeringsselskap. Terje Høili AS driver med import og distribusjon av holdbare dagligvarer, tekstil- og non-food-produkter, mens Europris Norge AS har sin virksomhet innen holdbare dagligvarer og detaljhandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Industri Kapital 2000 Limited (org.nr. 65238), oppkjøp av Terje Høili AS (org.nr. 980 172 570), Europris Norge AS (org.nr. 981 349 393) og diverse andre selskaper.Meldt til Konkurransetilsynet