Østlandske Miljørenhold AS – Oslo og Akershus Renhold AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: renholdsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Østlandske Miljørenhold AS (org.nr. 886 938 772), oppkjøp av Oslo og Akershus Renhold AS (org.nr. 968 765 310). Østlandske Miljørenhold AS er et heleid datterselskap av Toma AS (org.nr. 984 684 037).Meldt til Konkurransetilsynet