Rasmussengruppen AS – Industrifinans Næringseiendom ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: innenfor eiendom, fortrinnsvis næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rasmussengruppen AS (org.nr. 929 477 545), kjøp av ca. 51,3 prosent av aksjene i Industrifinans Næringseiendom ASA (org. nr. 979 292 473).Meldt til Konkurransetilsynet