Ahlsell Holding AB – AS Bergens Rørhandel og AS Stavanger Rørhandel

Berørte markeder ikon Berørte markeder: VVS (varme, ventilasjon og sanitær), VA (vann og avløp), olje og gass, landbasert industri og skipsbygging

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ahlsell Holding AB (foretaksnr. 556012-9206), kjøp av 100 prosent av aksjene i AS Bergens Rørhandel (org.nr. 833 786 512) og AS Stavanger Rørhandel (org.nr. 933 802 167).Meldt til Konkurransetilsynet