Pamplona Capital Management LLP – Otto Sauer Achsenfabrik GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for aksler og akselsystemer for tilhengere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Pamplona Capital Management LLP (org.nr. OC309813, UK), kjøp av samtlige aksjer i Otto Sauer Achsenfabrik GmbH (tysk org.nr. HR B 9109).Meldt til Konkurransetilsynet